امروز : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

hum. tablighi

h_1

h 2_1

h 4_1

Conf 2

Cross Ref

jahad


مرکز منطقه ای 2

Civilica

پوستر همایش
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به حامیان علمی معنوی کنفرانس پیوست
1396/06/29

احتراماً به استحضار می رساند پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی  تهران به جمع حامیان علمی معنوی کنفرانس پیوست. شرکت کنندگانی که مقالات آنها در کنفرانس پذیرفته شده است میتوانند از طریق پنل کاربری خود بخش خدمات جهت نمایه سازی مقاله خود  به صورت تمام متن در پایگاه اطلاعات جهاد دانشگاهی و یا درخواست برای صدور گواهی از این ارگان اقدام نمایند.