امروز : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

hum. tablighi

h_1

h 2_1

h 4_1

Conf 2

Cross Ref

jahad


مرکز منطقه ای 2

Civilica

پوستر همایش
ریاست دانشگاه دولتی جامع علمی کاربردی خوستان به کمیته علمی کنفرانس پیوست
1396/06/07

احتراماً به دین وسیله به استحضار پژوهشگران عزیز میرساند که با توجه به سطحی بالای علمی کنفرانس ریاست محترم دانشگاه دولتی جامع علمی کاربردی خوستان جناب آقای دکتر مسعود خدا پناه نیز عنایت فرموده و به جمع حامیان و کمیته علمی کنفرانس پیوستند.