امروز : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

hum. tablighi

h_1

h 2_1

h 4_1

Conf 2

Cross Ref

jahad


مرکز منطقه ای 2

Civilica

پوستر همایش
کنفرانس تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی
1396/06/26

احتراماً به استحضار میرساند کنفرانس تحقیقات علمی جهان در مدیریت ، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی در مورخ 2 آذر 96 با حضور اساتید و اندیشمندان برجسته ملی و بین المللی در سطح ملی برگزار خواهد شد.