امروز : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

hum. tablighi

h_1

h 2_1

h 4_1

Conf 2

Cross Ref

jahad


مرکز منطقه ای 2

Civilica

پوستر همایش
چاپ رایگان مقالات برتر در مجله علمی - ترویجی (مورد تایید وزارت علوم و دارنده نمایه ISC)
1396/07/13

طی مکاتبات انجام شده با مجله علمی - ترویجی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان (مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارنده نمایه ISC) امکان چاپ مقالات برتر کنفرانس که از نظر موضوعی و محتوایی مرتبط با فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان باشد به صورت رایگان فراهم آمد.