امروز : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

hum. tablighi

h_1

h 2_1

h 4_1

Conf 2

Cross Ref

jahad


مرکز منطقه ای 2

Civilica

پوستر همایش
حضور و سخنرانی پروفسور John Gammack در کنفرانس
1396/06/25

آموزش، اثربخش ترین ساز و کار جامعه برای مقابله با یکی از بزر گترین چالش های این قرن؛ یعنی توسعه پایداراست .توسعه پایدار به انسانهای کل نگر، دارای تفکرسیستمی، بینش میان رشته ای و فرارشته ای، آگاه، خلاق ومشارکت جو نیاز دارد.

و از آنجا که علوم انسانی و اجتماعی نقشی بنیادین  در تحقق یک نظام فکری منسجم و تمدنساز در راستای دستیابی به توسعه پایدار دارد، تحقیق در این دسته از علوم و نقد و ارزیابی مبانی مختلف آنها اهمیت و جایگاه والایی پیدا می‏کند. لذا بر آن هستیم تا با برگزاری این همایش به انتشار یافته های نوین در زمینه های مختلف این علوم و نیز بررسی چالش های علمی و اجرایی  آن بپردازیم.

در این راستا از تمامي اساتيد، پژوهشگران و نویسندگان محترم دعوت مي نمايد مقالات خود را كه حاوي آخرین و جدیدترین دستاوردهای پژوهشی و علمی در يکي از زمينه هاي محورهای اصلی  کنفرانس و يا ساير زمينه هاي مرتبط مي باشد، به دبيرخانه کنفرانس ارسال نمايند